Джип паркира и на плаж \"Болата\": Кой охранява защитената територия?