Джип паркира и на плаж "Болата": Кой охранява защитената територия?