Защо депутатите не се разбраха за въпросите от референдума?