38-а гестационна седмица. Вашето бебе е с размерите на тиквичка