ЖИВОТ В ИМЕТО НА ДРУГИТЕ: Говорят видни българи, отдадени на големи каузи