Спадът на Дунав: Отчетени са едни от най-ниските нива от 100 години