Проведе се ежегодното 12-часово състезание с косачки за трева (ВИДЕО)