ТРЕТИ ОПИТ: Общинските съветници в София избират председател