Има ли нужда от посредници между читателите и книгите?