Експерт: Намерените незаконни оръжия представляват заплаха за националната сигурност