Димитров: В надвикването се загуби истината за хората с увреждания