Защо няма места в неделното училище в \"Младост\"?