Ананиев за протеста на мед. сестри: Проблемите се решават с диалог