Ще върне ли глобалната енергийна криза повече електроцентрали, захранвани с въглища?