САЩ: Поне 50 ареста бяха направени в Сейнт Луйс след обяване на кризистна ситуация