30 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: Филип Димитров отговаря на незадавани въпроси