Правото на аборт: Щатите се разделиха на два лагера – „за“ и „против“ процедурата