Министър пита главния прокурор за спрени производства срещу бивш кмет