Какво искаме? Оспорван шампионат или мачове без смисъл и значение