ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДАРЕНИЕ: Гимназия във Варна иска такса за обучението на учениците