Героят Иса: Повече се радвам, че бихме, а не, че вкарах