Самокритичната красавица // Великолепните 5, Промо