ЗА ПРЪВ ПЪТ: Поставят на театрална сцена "Тютюн" по Димитър Димов