Петков: Налице са атаки срещу парламентарната република