Глобите за нелоялни търговски практики скачат до 50 000 лв.