Петър Стойчев: Много ми беше студено, но трябваше да запазя силите си