ВОЛЯ извън парламента - да очакваме ли проблеми с кворума?