Какви рискове крие формулата избори "2 в 1"? Могат ли да се осъществят?