Това го има само в Япония: разплакват бебета, за да ги каляват