Опасност от срутване на скали в швейцарски курорт в Алпите