Как протича демонсттрацията в подкрепа на правителството