Маноил Манев: Радев овладява всички властови структури и провежда лична политика