"Свидетелства на времето": Цар Борис III - мисия за дълг пред Отечеството