Проф. Петров: Смятам, че COVID-19 ще остане завинаги