Лудия репортер в разправия на пътя, цапардоса шофьорка със сандвич