„В темпото на Кари“, 18.03.2023: Асен Спиридонов, д-р Пукалски, Кирил Николов-Дизела и Влади Гюров