Проф. Христо Пимпирев с видео призив за повече ваксинирани българи