Авторът на паметника на цар Самуил: Тези очи вътрешно излъчват огън