Мода и екология: Контейнерите за текстил и „дрехите с втори живот“