Равносметката от войната - жива връзка от Киев на Анастасия Димитрова