ИТН: Отправяме се по-пречистени и по-мъдри към следващото политическо предизвикателство