Вложители в КТБ питат какви хонорари се плащат в банката