МАРТЕНИЦИ С КАУЗА: Хора с психични заболявания ги изработват с благотворителна цел