Очаква се да разгледат и гласуват проекторешенията за изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“