Застраховката на „Вера Су” ще покрие разходите по изтеглянето му