Група младежи задигна 3 000 лв. от касата на книжарница