Боил Банов: Не сме решили спонтанно да забраним посещението на кина и театри