Камбуров препаса пореден скалп на колана с гол №223