Вещи лица, прокурори и реставратори влязоха в офиса на „Нове холдинг”