„Български пощи“ ще разпространяват вестници и списания