Местят около 60 000 украинци от хотелите към държавни бази